การสอนพระคัมภีร์ (ซันโฮ คิม )

강사 : ซันโฮ คิม มิชชันารี อาจารย(คริสตจัดร เมืองหลวง (กรุงเทพฯ))

제목 : 14. พระธรรม สดุดี บทที่ 90

본문 : พระธรรม สดุดี บทที่ 90

설교일 : 2017-11-08

조회수 : 11

추천수 : 0

페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 구글플러스로 보내기

INT'L > Thai (ซันโฮ คิม ) 검색결과

 • การสอนพระคัมภ…

  14. พระธรรม สดุดี …
  설교일:2017-11-08
  조회수 : 11

 • ข่าวประเสริฐ …

  7. ทางที่ไปสวรรค์ …
  설교일:2017-03-29
  조회수 : 16