การสอนพระคัมภีร์ (ซันโฮ คิม )

강사 : ซันโฮ คิม มิชชันารี อาจารย(คริสตจัดร เมืองหลวง (กรุงเทพฯ))

제목 : 11. คนต้นจะกลับไปเป็นคนสุดท้าย

본문 : มัทธิว 19

설교일 : 2017-09-13

조회수 : 3

추천수 : 0

페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 구글플러스로 보내기

INT'L > Thai (ซันโฮ คิม ) 검색결과

  • การสอนพระคัมภ…

    11. คนต้นจะกลับไปเ…
    설교일:2017-09-13
    조회수 : 3