ข่าวประเสริฐ (ซันโฮ คิม)

강사 : ซันโฮ คิม มิชชันารี อาจารย(คริสตจัดร เมืองหลวง (กรุงเทพฯ))

제목 : 7. ทางที่ไปสวรรค์ - การไถ่บาป II

본문 : ยอห์น 10:28

설교일 : 2017-03-29

조회수 : 19

추천수 : 0

페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 구글플러스로 보내기

INT'L > Thai (ซันโฮ คิม ) 검색결과

 • ข่าวประเสริฐ …

  7. ทางที่ไปสวรรค์ …
  설교일:2017-03-29
  조회수 : 19

 • การสอนพระคัมภ…

  16. ดาวิดและโยนาธา…
  설교일:2017-12-15
  조회수 : 12